Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27

Головна Новини Досягнення Розклади Оголошення

Адміністрація

 Звіт директора Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27

Рівненської ради за 2020-2021 н.р.  

 

      На 05 вересня 2020 року в школі налічувалося 44 класи, у яких навчалося 1214 учнів. На кінець навчального року в школі було 62 випускники 11-х класів та 87 – 9-х класів.  Також  5 учнів 9 класу отримали свідоцтво з відзнакою, 2 учні будуть нагороджені Золотою медаллю та 2 учні – Срібною медаллю, Похвальним листом нагороджено 48 учнів, 8  – Похвальною грамотою.

      У школі 8 класів (1-А, 2-Г, 3-В, 4-В, 4-Г, 5-А, 6-Г, 7-В) навчаються  за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України».

Крім того, учні 1-4 класів вивчали курси за вибором:

-           основи християнської етики,

-           хореографію.

Учні 5-6 класів – українознавство.

   У старшій школі профільне навчання здійснювалося за такими напрямками:

10-А, 11-А, 11-В – філологічний ( українська філологія);

10-Б, 11-Б – економічний.

   Факультативно учні вивчали:

-  «Досліджуючи гуманітарне право» - 9-ті класи;

-  українознавство – 7 - ті класи.

      У школі навчалося 6 дітей-сиріт, 252 дитини із багатодітних сімей; 98 дітей, батьки яких є (були) учасниками ООС, 2 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, 20 дітей з інвалідністю, 22 дитини із малозабезпечених сімей, 72 дитини, постраждали від аварії на ЧАЕС, 17 дітей, які потребують посиленої уваги, 7 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в ССД.

      На постійному контролі перебувало питання відвідування учнями школи. Щоденно здійснювався аналіз відвідування учнями школи та окремих уроків, за результатами якого проводилася робота з учнями, батьками.

      З метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, створення стратегії розвитку закладу було проведене анкетування серед здобувачів освіти, педагогічних працівників та батьків.

      В умовах проведення карантинних заходів, для  учнів  школи з 18.01 по 26.01, з 15.03 по 24.03.2021 р. було організовано дистанційне  навчання. Адміністрацією закладу, вихователями, вчителям, керівниками гуртків була проведена системна робота щодо наповнення якісним контентом змісту дистанційної освіти. Для організації навчання учнів педагогами використано всі можливості. Дистанційне навчання учнів здійснювалося на сайті школи (GOOGL-диск), на якому створено віртуальні класи та розміщено завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу (домашнє завдання, відеоуроки, відеопрезентації, відеопояснення, відеозвіти, тести тощо).  При підготовці уроків учителі використовували різноманітні ресурси: Google Meet, https://zoom.us, https://www.skype.com/uk/ https://classroom.google.com,  https://learningapps.org.

Класні керівники та вчителі-предметники проводили консультування по телефону або ж онлайн за допомогою Google Meet та месенджер Viber. Тож злагоджена робота педагогічного колективу, наполегливість та старанність учнів, контроль та відповідальність з боку батьків - усе це забезпечило належне засвоєння учнями навчального матеріалу та сприяло успішному завершенню навчального року.

         Система методичної роботи в школі у 2020-2021 н.р. була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми «Створення нового освітнього середовища з метою розвитку та самореалізації компетентного вчителя та конкурентоздатного учня навчального закладу» ( ІІ етап, 3-й рік роботи «Практичне дослідження науково-методичної проблемної теми»). Головне зусилля всіх структур методичної роботи було зосереджене на реалізації завдань, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти «Нова українська школа», наданні реальної, дієвої допомоги педагогам в реалізації сучасних підходів, створенні умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та  визначення власної освітньої траєкторії кожного педагога. Уся методична робота планувалась і проводилася за результатами діагностики професійної компетентності педагогів, самоаналізу діяльності та з урахуванням  сучасних освітніх потреб.

Методичну роботу школи координувала  методична рада школи. Упродовж 2020-2021 н.р. проведено 4 засідання, на яких було розглянуто такі  важливі питання:

- Професійний стандарт учителя: свобода чи обмеження? ;

- Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання;

- Організація дистанційного та змішаного навчання;

- Реалізація ключових компетентностей та наскрізних змістових ліній;

- Розвиток критичного мислення на уроках;

- Формування інформаційної компетентності вчителів;

- Робота з обдарованими дітьми;

- Участь учителів у різних формах методичної роботи.

З метою підвищення методичного рівня вчителів у школі систематично проводяться інструктивно-методичні наради. Важливу роль у зростанні методичної майстерності відіграють педагогічні ради, семінари, педагогічні читання, педагогічна майстерня вчителя тощо. Треба відзначити, що всі вони проводяться з використанням нетрадиційних активних форм та новітніх технологій. Саме на таких теоретико-практичних засіданнях удосконалюються інноваційна обізнаність і майстерність педагогів. У 2020-2021 н.р. проведено колективні методичні заходи, передбачені в річному плані. У структурі методичної роботи однією з найважливіших форм є діяльність шкільних методичних об’єднань, метою яких є створення умов для самоосвіти вчителів, підвищення їхньої професійної майстерності.       

У 2020-2021 н.р. працювало 9 методичних об’єднань:  учителів словесного циклу, учителів суспільно-природничих дисциплін; учителів іноземних  мов; учителів математики, фізики та інформатики; учителів технологій та мистецтва; учителів  хімії, біології та основ здоров’я; учителів фізичної культури та предмету «Захист України»; учителів початкових класів; класних керівників. Засідання методичних об’єднань проводилися з використанням активних форм роботи. Розроблена тематика та план проведення кожного засідання. У практичній частині після проведення показових уроків учителі значну увагу приділяють самоаналізу та аналізу уроків, перегляд та обговорення майстер-класів, уроків, презентацій педагогів області та України, що  сприяє підвищенню їхньої  методичної компетенції. Методична рада школи чітко координувала діяльність предметних методичних об’єднань через їх голів. Щорічний аналіз роботи методичних об’єднань свідчить про вдосконалення планування, форм і методів проведення як теоретичної, так і практичної частини засідань.

    З метою розвитку інтересу учнів до вивчення навчальних предметів, поглиблення знань, розвитку творчих здібностей школярів згідно з річним графіком проведено предметні тижні. Аналіз проведених тижнів засвідчує, що під час організації та проведення позакласної роботи вчителі використовують переважно активні форми роботи, які формують інтерес та викликають зацікавленість учнів до вивчення предметів, активізують їхню пізнавальну діяльність.

      З метою організаційної та методичної підтримки педагогів, надання реальної, дієвої допомоги педагогам в реалізації сучасних підходів, створення умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників та  визначення власної освітньої траєкторії кожного педагога; підвищення професійної компетентності педагогів щодо організації ефективного освітнього процесу в умовах адаптивного карантину, дистанційного та змішаного навчання заступником директора з навчально-виховної роботи Баньковою С.В. були проведені методичні заходи:

-          Педагогічні читання «Методичний супровід учителя в умовах дистанційного та змішаного навчання»;

-         Методичний коментар «Професійний стандарт учителя: свобода чи обмеження?»;

-         Методичний коментар «Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання»;

-         Педрада- панорама «Використання інновацій, формування предметних та ключових компетентностей засобами фізичної культури та предмету «Захист України». Соціально-активна   діяльність класного керівника як засіб формування соціальної компетентності особистості»                                             

-         Педрада-філологічні гостини «Складові майстерності вчителя літературного читання та української літератури як фактор реалізації нової професійної ролі та функції в умовах сучасних викликів. Створення освітнього простору взаємодії»;

-         Круглий стіл «Управління творчістю учнів у процесі вивчення образотворчого мистецтва».

Традиційними формами роботи, які спрямовані на творче зростання педагогів, панорами та фестивалі творчих уроків, які щорічно проводяться в школі. З метою реалізації науково-методичної проблемної теми, поширення педагогічного досвіду,  удосконалення методичної майстерності вчителів із 22.02 по 25.02.2021 року було проведено  фестиваль педагогічної майстерності. Педагоги поширювали практичний досвід, беручи участь у таких інноваційних формах методичної роботи:

-         Педагогічна майстерня «Почерк майстра, який працює за НПП «Інтелект України» (Панас Л.П., Редько А.О.);

-         Засідання в школі творчих ініціатив (Жежук В.В.);

-          Філологічні гостини «Інтернет-кав’ярня» (Сметаніна С.В., Коверзнєва Л.Р., Цехместрук Н.С.);

-         Школа молодого вчителя ( Фоміна О.Б.);

-         В ефірі «Телерепетитор» (використання технологій дистанційного навчання, НПП «Інтелект України») (Лагоднюк В.А.);

-         Ділова гра «Конструктор онлайн-уроку в умовах дистанційного навчання (Стецюк К.С.).

Активізації творчого потенціалу педагогів сприяла їхня участь у фахових конкурсах. Так, у І етапі обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості брали участь 3 учителів, які представили 3 посібники. Усі стали призерами міського етапу конкурсу: (Харів Б.Я. в номінації «Економіка»» (ІІІ місце), Якимчук О.В. в номінації «Економіка» (ІІ місце), Якимчук О.В. в номінації «Інформаційні технології» (лауреат), Шевчук Н.М. в номінації «Спеціальна освіта» (лауреат). У ІІ етапі конкурсу-ярмарку призером стала Якимчук О.В. в  номінації «Економіка» (ІІ місце). Учителі зарубіжної літератури взяли участь у міському заочному інтернет-конкурсі «Крок до шедевру» та стали призерами: Вознюк О.В. в номінації «Медіаконтент юного словесника» (І місце);  Деркач В.П. в номінації Методичні новації» (ІІ місце). Учителі історії Кравчук В.М., Шевчук М.П., Антонюк С.В. взяли участь в регіональній інтернет-конференції «Сучасний урок у Новій українській школі».

 Педагоги  популяризували свій практичний досвід та напрацювання на освітніх інформаційних сайтах та отримали сертифікати: на сайті Рівненської обласної бібліотеки «Освітній навігатор»  розміщено матеріали з досвіду роботи керівників гуртків Марчак О.В., Котик Л.П., Однорог О.В. Двоє вчителів Сметаніна С.В. та Стецюк К.С. мають активовані персональні блоги.

  Учителі школи, як і в попередні роки, брали активну участь у методичних заходах всеукраїнського, обласного та міського рівнів: конференціях, семінарах, творчих групах, методичних об’єднаннях, майстер-класах. Тож поширювали практичний   досвід,   демонстрували творчу майстерність.  Учителі історії Кравчук В.М., Шевчук М.П., Антонюк С.В. взяли участь в регіональній інтернет-конференції «Сучасний урок у Новій українській школі». Учитель української мови та літератури Сметаніна С.В. брала участь в обласному семінарі та ділилася досвідом щодо використання блогу як можливості візуалізації в освітньому процесі. Яровка О.А. була учасником  інтерактивної школи творчого вчителя "Методична весна" (при видавництві Ранок), учасником  історичного вебінару-конференції "Історія Польщі очима українців: чи можливо подолати власну історію?" (до Дня незалежності Польщі) при освітянському видавничому центрі "Оріон"; брала участь у семінарі при РОІППО з теми "Інформаційно-комунікаційна та інформедійна грамотність педагога»; Олена Альбертівна співпрацює з координатором від міжнародної громадської організації  "Мнемоніка"  з теми "Український єврейський альбом" у проєкті Trans History.

   Творчою лабораторією для вчителя є навчальний кабінет, його матеріально-методичне забезпечення. Упродовж року учителі поповнюють кабінети технічними засобами навчання, дидактичним та роздатковим матеріалами, необхідною літературою. Огляди-конкурси, які проходять у школі щороку, спонукають педагогів до систематичної роботи щодо зміцнення та оновлення матеріально-методичної бази.

У школі створено належні умови для самоосвіти вчителя. Учителі беруть участь у навчальних семінарах, квестах та тренінгах, про що звітуються  на засіданнях методичних об’єднань, педрадах. Керівники методичних об’єднань розміщують інформацію про діяльність методоб’єднань на шкільному інформаційному сайті та на сайті міського управління освіти.

Значну роль у самоосвіті педагога відіграє взаємовідвідування уроків, що сприяє запозиченню кращих форм і методів роботи, спонукає вчителя до пошуку нових методів, активізує творчу ініціативу. У школі проводилося багато показових уроків та добре налагоджена система їх відвідування.

У 2020-2021 н.р. курсову підготовку згідно з графіком та відповідно до поданих заявок пройшли всі педагогічні працівники.

Проатестовано 10 педагогічних працівників. За результатами атестації, якісний показник освітньої кваліфікації вчителів зріс. Так, 9 учителям підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», із них 2 педагогам (Цехместрук Н.С., Фоміній О.Б.) підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель», 6 педагогам (Грековій В.С., Жежук В.В., Коверзнєвій Л.Р., Панас Л.П., Редько А.О., Сметаніній С.В.,) – педагогічне звання «учитель-методист». Стецюк К.С. присвоєно педагогічне звання «старший учитель», Лагоднюк В.А. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

  Отже, роботу методичних структур можна вважати такою, що сприяла реалізації науково-методичної проблемної теми школи.

        Відповідно до  плану роботи з обдарованими дітьми, затвердженого наказом Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 №189-осн. від 03.09.2020 року, з метою пошуку та підтримки обдарованих дітей, розвитку їхніх  творчих здібностей педагогами школи налагоджена ґрунтовна, системна робота, яка охоплює різні сфери творчої пізнавальної діяльності учнів як на уроках, так і в позаурочний час.

Враховуючи особливості організації освітнього процесу в умовах пандемії, учителі долучають учнів до пошукової діяльності. Крім того, здійснюється  мотивація творчої діяльності  школярів. Це дає можливість оптимально долучати обдарованих учнів до участі в конкурсах-захистах  науково-дослідницьких робіт МАН, інших інтелектуальних предметних конкурсах, які проходили переважно у форматі онлайн. Тож у 2020-2021 н.р. 50 учнів стали призерами предметних конкурсів (додаток 1). Оскільки навчання відбувалося в умовах карантину, не було проведено ряд міських та обласних конкурсів та олімпіад.

Учителі школи проводять роботу щодо залучення учнів до науково-пошукової діяльності та участі їх у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Про це свідчать високі результати, які показують учні під час захисту  науково-дослідницьких робіт. У  2020-2021 н.р. у І етапі МАН взяли участь 2 учні, із яких 1 став призером. Призерами обласного  етапу конкурсу-захисту МАН стали два учні: Глущук Василь (І місце) та Зварич Дмитро ( ІІ місце). Глущук Василь став призером ІІІ етапу і здобув ІІІ місце. У підготовці призерів конкурсу-захисту МАН  результативною є робота вчителів Якимчук О.В. та Дяченко Г.М. Зварич Дмитро посів І місце в онлайн-олімпіаді з економіки, яку проводила Острозька Академія ( Харів Б.Я.).

Призерами міських та обласних конкурсів стали 40 учнів, із них 10 учнів - призери міських мовно-літературних конкурсів:

-         ІІ місце в конкурсі читців-декламаторів «В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе Україна моя» ( учитель Сметаніна С.В.);

-          лауреат загальноміського конкурсу читців-декламаторів «Нас єднає Кобзар» (учителі Коверзнєва Л.Р, Банькова С.В.);

-         ІІ і ІІІ, ІІІ  місця в міському заочному гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії» (учителі Банькова С.В. (2 призери) та Коверзнєва Л.Р. (1 призер);

-         І місце в міському заочному інтернет-конкурсі із зарубіжної літератури «Крок до шедевру» ( учитель Вознюк О.В.);

-         Команда-лауреат шкільного Євроклубу в міському конкурсі відеороликів «Сучасні барви Європи» до Дня Європи;

-         ІІ місце в конкурсі есе до Дня Європи ( учителі Шинкарук Л.В. та Загура О.В.).

    Учителі трудового навчання Чепурко В.Б. та Трофимчук О.В. підготували 2 призерів конкурсу технічної творчості (І та ІІ місце); за результатами конкурсу, учні в міському командному заліку стали переможцями.

Керівники  гуртків Котик Л.П.та Однорог О.В. активно долучали учнів до участі в міських та обласних 1конкурсах. У результаті,  підготували  10 призерів:  Котик Л.П. –  6 призерів та Однорог О.В. – 4 призери.

          Керівник вокальної студії Марчак О.В. підготувала 4 призери І етапу обласного огляду-конкурс української естрадної  пісні «Юна зірка».

За результатами проведення конкурсів, учні початкових класів стали призерами загальноміського онлайн-конкурсу «Молодь захищає рідну мову»:  1 учениця 4-А класу (учитель Бовгиря Л.М.) посіла ІІІ місце в номінації «Власна поезія» та учениця 4-Г класу (учитель Антонюк О.В.) посіла ІІ місце в номінації «Літературна відеопоезія».

Так, в умовах проведення карантинних заходів і педагоги, і учні  долучалися до онлайн-конкурсів, відеомарафонів, заочних фестивалів і ділилися своїми успіхами в соцмережах.

          Отже, роботу методичних об’єднань з обдарованими дітьми можна вважати такою, яка сприяє реалізації науково-методичної проблемної теми школи – «Створення нового освітнього середовища з метою розвитку та самореалізації компетентного вчителя конкурентоздатного учня навчального закладу».

       Отже, результативність роботи з обдарованим дітьми є такою:

-                     50 призерів  конкурсів;

Призери конкурсу-захисту МАН:

-                     1 призер І етапу ;

-                     2 призери ІІ етапу.

-                     1 призер ІІІ етапу.

       Результати роботи з обдарованими дітьми узагальнено, інформацію розміщено на шкільному інформаційному сайті.

 

     Виховну роботу в закладі освіти на 2020-2021 навчальний рік  було сплановано на основі аналізу особливостей соціальної ситуації розвитку учнів та рівня їх вихованості, наявності основних проблем в організації виховної діяльності в 2019-2020 навчальному році, з врахуванням основних історичних та пам’ятних дат, виходячи із проблем школи, над якими працює педколектив. Планування виховного процесу  здійснювалося відповідно до методичних рекомендацій МОНу України щодо організації виховної діяльності в закладах загальної середньої освіти на 2020-2021 навчальний рік та на основі Програми „Нова українська школа” у поступі до цінностей». Виховну діяльність в цілому було спрямовано на формування основних ключових компетентностей, визначених Програмою «Нова українська школа» у поступі до цінностей».

        Цьогоріч у зв`язку з дотриманням протиепідемічних вимог у закладі було створено нову систему організації виховної діяльності. Виховні заходи здебільшого проводилися в рамках одного класу або в онлайн-режимі. Під час організації виховної діяльності в класі класні керівники орієнтувалися на план роботи закладу, підбирали тематику виховних заходів відповідно до вікових особливостей учнів, їх інтересів, із врахуванням соціальної ситуації в класі.

Працювали гуртки:

-        гурток з хореографії

-         гурток „Вокального мистецтва”

-         гурток „Вокальний спів”

-         гурток „Народна творчість”

-         гурток „Моделювання іграшок-сувенірів”

-         гурток «Умій врятувати життя»

-         гурток „Юний захисник Вітчизни”

-         гурток „Шахи”

-         гурток „Юні туристи-краєзнавці”

На базі закладу функціонували

-  філіал музичної школи, спортивних шкіл (баскетбол, волейбол), станція юних туристів.

Гуртковою роботою було охоплено 344 учні.

       У процесі організації виховної діяльності в 2020-2021 навчальному році за участю учнівських колективів було організовано ряд тематичних заходів. Так, проведено відповідні заходи до історичних та пам`ятних дат. Зокрема, організовано заходи до Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, з нагоди вшанування пам`яті жертв голодомору, до Дня української хустки, до Дня Соборності, до Дня рідної мови,  до свята Великодня, онлайн-проєкт „Вулицями міста”, Шевченківський тиждень, до дня народження Л. Українки, з нагоди Дня пам’яті жертв Чорнобиля, до Дня пам’яті та примирення, День вишиванки.

        Важливого значення впродовж навчального року надавалося організації роботи з правового виховання та профілактики правопорушень, зокрема, організації роботи з попередження насильства, булінгу, торгівлі людьми, щодо безпечного користування Інтернетом.  У закладі створено банк даних на учнів, які з різних причин потребують особливої уваги. Систематично здійснюється контроль за поведінкою школярів, соціальною ситуацією в класах. Класними керівниками, адміністрацією школи з учнями, які потребують особливої уваги, та їх батьками, проводяться індивідуальні роз`яснювальні та профілактичні бесіди. Заклад тісно співпрацює з представниками ювенальної превенції та патрульної поліції. Для учнів школи неодноразово з ними було організовано зустрічі, що є досить ефективною формою роботи на цьому напрямку виховної діяльності. Класні керівники організовують тематичні заходи з учнівськими колективами.  Так, упродовж року були організовані заходи в рамках акції „16 днів проти насильства”, до Дня безпеки в Інтернеті, з профілактики шкідливих звичок, до Дня толерантності, в рамках Тижня безпеки дитини, до Всесвітнього дня дитини, з попередження булінгу та насильства, тиждень безпеки дорожнього руху. Неодноразово зі своїми вихованцями, учнями 8-Г класу,  готувала соціальні онлайн-проєкти Т. Шуляк. Відповідну роботу з правової освіти проводить учитель правознавства О. Яровка. Для старшокласників школи педагогом організовувалися тематичні зустрічі за участю представників різних правових служб.

       Долучається до роботи з профілактики правопорушень соціально-психлогічна служба закладу. Так, соціальним педагогом Т. Валілко було проведено різні види опитувань серед здобувачів освіти щодо формування здорового способу життя та попередження насильства, щодо торгівлі людьми; організовано тематичні години спілкування на правову тематику.

       Упродовж 2020-2021 навчального року ряд проведених заходів було спрямовано на благодійну діяльність. Активно учнівські колективи долучилися до благодійних акцій „Врятуємо життя” (збір коштів для онкохворих дітей), „Діти-дітям” (збір канцтоварів, дитячих книжок тощо) та акції для бійців ООС („Вітальні листівки”. „Смаколики для бійців”, сплетено 6 сіток), до Дня людей похилого віку „Самотньої старості не буває”, Великодньої благодійної акції „Співучасть у долі дитини”, „Подаруй квітку з останнього дзвоника Нікіті”. Учні 5-Б класу (кл. кер. О. Загура), 5-Г класу (кл. кер. О. Кравчук), 5-Д класу (кл. кер. А. Поліщук) відвідали будинок дитини.  З метою надання різноманітної допомоги використано коштів на суму 38234 грн.

       Із дотриманням протиепідемічних вимог класними керівниками були організовані тематичні екскурсії для дітей: в податкову інспекцію, ПП „Epsilon”, в музей Уласа Самчука („Креативна книга”), краєзнавчий музей, парк Т. Г. Шевченка, зоопарк, в музей історичної реконструкції „Оствиця”. Проведено виїзні екскурсії мальовничими та історичними  місцями України:  м. Костопіль, с. Тайкури, с. Шпанів, база відпочинку „Сокіл”, смт. Корець, м. Почаїв, м. Кременець, с. Пересопниця, м. Львів, м. Мукачево, м. Славське, Карпати, Закарпаття.

       Учителі біології активно долучали дітей до участі в різноманітних екологічних конкурсах, у багатьох із яких школярі стали переможцями. Цікавим для дітей був конкурс „Сніговик FEST”. З нагоди Міжнародного дня захисту тварин у класах організовано „Уроки доброти”, школярі стали активними учасниками природоохоронних акцій: „Потурбуйтесь, - і будуть жити..”, „Нарру Мяу для Мурчика”, „Будка мрії”. До Всесвітнього дня землі класними керівниками проведено тематичні години спілкування, онлайн-екочелендж. Учні школи долучилися до Всеукраїнської акції „Зелене будівництво України”.

        Діяло учнівське самоврядування, яке складалося з п’яти комісій: „Дисципліни й порядку”. „Шефи малюків”, „Дозвілля”, „Милосердя”, „Інформації”. До складу учкому входило 38 учнів 5-11-их класів. Упродовж навчального року педагогом організатором В. Жежук було чітко організовано роботу учкому закладу. За участю представників шкільного самоврядування проведено чимало цікавих онлайн-заходів.

 

       З метою здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, на підставі рішення педагогічної ради (протокол 1 від 27.08.2020), наказу по школі від 10.02.2020 р. №25-осн. «Про затвердження алгоритму реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі в 2020-2021 н.р.» було зроблено самооцінювання освітньої діяльності закладу за чотирма напрямами. На основі результатів самооцінювання буде розроблено Стратегію розвитку закладу на 2021-2026 роки, яка буде розглянута для схвалення на засіданні педагогічної ради в серпні 2021 року та оприлюднена на сайті школи.

      Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. У закладі сплановано та організовано діяльність щодо забезпечення  комфортних і безпечних умов навчання та праці та проведено самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

         Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці. Територія та приміщення чисті і охайні. На території відсутні  колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями.  Озеленення території є достатнім. Щоденно здійснюється огляд території  щодо її безпечності для учасників освітнього процесу. Територія ділянки закладу частково освітлюється у вечірній та нічний час. Забезпечення освітлення здійснюється по мірі надходження коштів. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу. Кількість учнів закладу освіти не перевищує його проектну потужність. Навчальні кабінети початкової школи непрохідні. Початкова школа розташована відокремлено від навчальних приміщень для здобувачів базової та профільної середньої освіти. Наявне футбольне поле. Майданчики для учнів 1-4 класів обладнані ігровими та фізкультурно-спортивними обладнанням, що відповідає віковим особливостям учнів. Облаштування спортивних та ігрових майданчиків для учнів початкової школи, навчальних зон є безпечними для дітей. Облаштування приміщень закладу не створює загрозу травмуванню учнів та працівників (підлога не слизька, меблі належним чином встановлені у навчальних кабінетах, незагромаджені коридори, сходові клітини та рекреації). У приміщеннях закладу освіти повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає санітарним нормам. Приміщення прибрані. Туалети не облаштовані відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, але утримуються в належному стані. Ремонт здійснюватиметься по мірі надходження коштів. У закладі дотримано питний режим у різні способи: початкова школа забезпечена кулерами, а середня та старша забезпечуються індивідуально.

Приміщення закладу освіти  використовуються раціонально. Комплектування класів відбувається з урахуванням чисельності здобувачів освіти, їхніх особливих освітніх потреб, площі навчальних приміщень. У  закладі  освіти  є робочі   місця  для педагогічних працівників. Наявні місця для відпочинку для учасників освітнього процесу. Навчальні кабінети достатньо обладнані засобами навчання для виконання відповідної навчальної програми.

Необхідною умовою для здійснення якісного освітнього процесу є наявність у закладі необхідних приміщень та засобів навчання. Оптимальна кількість приміщень та їх площі визначаються проектною потужністю закладу: 1728 учнів (при навчанні у дві зміни). На 01.05.2021 у школі навчається 1217 учнів  в одну зміну. Розподіл приміщень за функціональним призначенням або зміна способів їх використання належить до компетенції керівника закладу.

      Наявні відповідні функціональні групи приміщень :

- 56 навчальні (навчальні кабінети  з лаборантськими), 4 майстерні;

- дві спортивні зали та одна спортивна кімната для 1-4 класів,

- басейн (функціонує за наявності гарячої води);

- актова зала;

- бібліотека;

- їдальня;

- адміністративні кабінети: кабінет директора, кабінети заступників директора (три);

- спеціалізовані (учительська, кабінет педагога-організатора, кабінети психолога,  логопеда, методичний кабінет, медпункт та медичний ізолятор);

- допоміжні та підсобні (вестибюль, рекреації, гардероби, санвузли).

         Для безпеки учнів забезпечене групування навчальних приміщень за віковими ознаками: навчальні секції та окремі поверхи для учнів 1-4-х, 5-11-х класів.

         Навчальні кабінети  обладнані з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог та вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності (зокрема, лаборантські приміщення, спортивні зали).

          Для забезпечення формування ключових компетентностей (зокрема, здатності інформаційно-комунікаційної), компетентностей у галузі природничих наук, техніки і технологій  забезпечено відповідне обладнання для предметних кабінетів та кабінетів інформатики. Відсутні лінгафонні кабінети, що не сприяє кращому формуванню здатності спілкуватися іноземними мовами.

         Кабінети початкової школи  забезпечені наочно-дидактичним матеріалом – демонстраційним та для індивідуальної/ групової роботи учнів, який виготовлений з безпечних та якісних матеріалів.

Обладнання навчальних кабінетів, майстерень дозволяє на достатньому рівні забезпечити реалізацію освітньої програми закладу.

         Однією з умов безпечного освітнього середовища – знання та дотримання учнями й працівниками закладу вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

У закладі  створено умови для відповідного навчання та забезпечення належного рівня пожежної безпеки та дотримання вимог щодо охорони праці.

             Випадки дитячого травматизму найчастіше трапляються на уроках фізичної культури, а також під час перерв, у класах, коридорах та на пришкільній території.

              У закладі ведеться  необхідна документація щодо реагування на нещасні випадки, травмування учасників освітнього процесу відповідно до вимог законодавства.

             Оцінюючи безпечне освітнє середовище, батьки здобувачів освіти зазначили:

- 67% оцінюють відмінно/добре облаштування території; 25% - не дуже добре; 10% - погано.

- Дизайн приміщень 50% батьків оцінили як добре; 35,5 – не дуже добре; 9% - погано.

- Переважна більшість батьків задоволена чистотою та облаштуванням навчальних кабінетів.

- 38% батьків стан вбиралень оцінили як поганий; 34% - не дуже добрий; 22% - добрий; 6% - відмінний.

- задоволені чистотою та облаштуванням їдальні 6,5% батьків; 58% вважає стан їдальні поганим/не дуже добрим.

- 53% батьків оцінили добрим стан та облаштування спортивної зали; 27% - не дуже добрим; 5% - поганим і 15% - відмінним.

- 53%батьків вказали, що темпратурний режим у школі добрий; 23%- не дуже добрий; 25% - відмінний і 4% - поганий.

         На запитання, чи комфортно у школі, учні відповіли так: 15% - так; 53 – в цілому так; 18% - не дуже; 7% - ні.

70% школярів вважають територію облаштованою добре/відмінно.

84% задоволені чистотою навчальних кабінетів.

         Однак 76% вважають вбиральні брудними/дуже.

62% зазначили, що стан їдальні поганий/дуже; 34% - добрий.

81% учень визнав чистоту спортивних залів.

23% учнів визнали температурний режим відмінним; 40% - добрим; 33% - низьким; 14% - дуже низьким.

         Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного навчання дітей. Тому одним із етапів організації безпечного освітнього середовища є створення умов для харчування здобувачів освіти і працівників. Доцільно зазначити, що в цілому такі умови створено. Організація харчування сприяє формуванню культури здорового харчування, для окремих категорій учнів у меню визначено дієтичні страви. Меню щоденно засвідчується керівником закладу. Організовано харчування за рахунок бюджетних коштів дітей пільгових категорій, систематично ведеться облік такого харчування. Наявний графік харчування для учнів, організовано чергування вчителів у їдальні. У закладі функціонує група контролю за якістю харчування, здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, за якістю продуктів, що надходять до їдальні, умовами їх зберігання, дотриманням термінів реалізації та технології приготування страв. За фактичним виконанням примірного 2-тижневого меню. До такого контролю долучається медсестра закладу. Проводиться регулярний моніторинг стану справ в їдальні, асортименту шкільних буфетів. До такого моніторингу долучаються батьки. Апробовується харчування з використанням меню Є. Клопотенка. Питання організації харчування неодноразово розлядалося на нараді при директору. У процесі організації освітнього процесу класні керівники звертають увагу на теми здорового харчування. Такі питання обговоюються на уроках основ здоров’я, біології, хімії. Отже, у закладі налагоджено систему організації харчування, проте вона потребує подальшого удосконалення. Такі висновки можна зробити і на основі анкетування учасників освітнього процесу. Однак виявлено, що:

-        недостатній рівень має матеріальне оснащення їдальні, її естетичний вигляд;

-        меню доцільно більш урізноманітнювати, пропонуючи дітям та педагогам страви на вибір.

         У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті. Проводиться моніторинг шкільних ресурсів (веб-сторінка у соціальній мережі Фейсбук) на предмет розміщення на них несанкціонованої інформації.  Педагоги та учні забезпечені навчанням щодо безпечного користування мережею Інтернет. Персональні дані учасників освітнього процесу збережені. У більшості батьків отримано згоду на фотографування учнів та розміщення матеріалів на сайті школі та сторінці у ФБ. У закладі розроблені правила користування мережею Інтернет для учнів та розміщені на сайті школи у вкладці Безпека в Інтернеті. У переважній більшості шкільних комп’ютерних пристроїв застосовуються технічні засоби та інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет. Відповідно до результатів  анкетування 65% учнів  поінформовані закладом освіти щодо безпечного користування Інтернетом. Згідно опитування батьків (64% постійно та 48% часто)  проводиться профілактична робота щодо попередження кібербулінгу та 74% постійно і 68% часто щодо безпечного використання мережі Інтернет. Учителі та класні керівники проводять зі здобувачами освіти інформаційні заходи щодо безпечного використання мережі Інтернет  як під час уроків інформатики, так і на годинах спілкування класного керівника.

         У закладі застосовуються підходи           для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу. Забезпечено умови для реалізації принципу наступності в навчальному процесі: адміністрацією та соціально-психологічною службою проводиться моніторингове дослідження стану адаптації учнів 1-х класів до навчання, учнів 5-х класів до навчання в основній школі,  адаптації учнів 10-х класів у новостворених класних колективах та в нових умовах профільного навчання. Також здійснюється моніторинг щодо адаптації школярів з особливими освітніми потребами, новоприбулих учнів та учнів із соціально вразливих груп. Практичний психолог та соціальний педагог здійснюють діагностику школярів 1-х, 5-х та 10-х класів.  Результати моніторингу узагальнюються на батьківських зборах, педагогічних консиліумах (1-ші та 5-ті класи) та на нараді при директору (10-ті класи). Налагоджена співпраця педагогів та батьків. Через пів року психологічною службою здійснюється повторно моніторинг рівня адаптації до навчання учнів 1-х та 5-х класів. Тож у цілому в закладі напрацьовані спільно з психологом, соціальним педагогом, педагогами, класними керівниками практичні підходи для адаптації та інтеграції дітей в освітній процес.

         У закладі напрацьовані також підходи щодо адаптації новоприбулих працівників до професійної діяльності, зокрема здійснюється система психолого-методичних заходів: призначається педагог-наставник, здійснюється взаємовідвідування уроків, також практикується проведення показових уроків для новоприбулих учителів. Враховуючи сучасні вимоги, зміни в освітній політиці (прийняття нового законодавства, освітніх стандартів тощо), з метою професійної адаптації педагогів  заступник директора Банькова С.В. систематично розробляє систему методичних заходів (методично-інструктивні наради, педагогічні читання, засідання за круглим столом тощо). В основному, заклад сприяє адаптації працівників до професійної діяльності.

         У закладі освіти сплановано та організовано діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу. Таким чином, проводиться робота над виробленням антибулінгової політики. Керівництво закладу систематично проводить роботу (організовує виробничі наради, звсідання методичного об’єднання класних керівників, онлайн-повідомлення тощо) з педпрацівниками з метою ознайомлення з нормативно-правовими документами щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства  Здійснюється вивчення психологічної ситуації в закладі: аналізуються звернення до практичного психолога, класного керівника, адміністрації; проводяться анкетування учнів; аналіз чинників, які найчастіше провокують булінг; за потребою обстежуються умови проживання дітей, які цього потребують. Реалізуються заходи із запобігання проявам булінгу та дискримінації. Зокрема, у закладі розроблено план із запобігання та протидії булінгу, який розміщено на веб-сайті. Класними керівниками організовуються різноманітні тематичні заходи з поданого питання. При цьому педагоги намагаються використовувати активні форми виховної діяльності, інноваційні виховні технології. До такої роботи адміністрацією школи, класними керівниками, вчителем правознавства О. Яровкою долучаються представники Національної поліції, громадської організації „Спадщина”. Тематичні години спілкування проводять практичний психолог В. Басюк та соціальний педагог Т. Валілко. Заступником директора з виховної роботи І. Бачинською та педагогом-організатором В. Жежук систематично здійснюється моніторинг проведених заходів. На належному рівні здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Наприкінці кожного семестру аналізується стан відвідування школярами закладу. Подане питання розглядається на нараді при директору. Організовуються інформаційні заходи для батьків (на даний час в основному онлайн) із питань профілактики насильства у дитячому колективі, кібербулінгу тощо. Відповідні інформаційні матеріали  розміщено на веб-сайті школи.  Заклад освіти завжди реагує на звернення про випадки булінгу. Усі учасники освітнього процесу ознайомлені з порядком дій у разі виявлення випадків булінгу. Подані матеріали, правила для учнів, „гарячі” телефони розміщено на веб-сайті школи, інформаційному куточку закладу. Створено робочу комісію з питань розгляду випадків булінгу. 

     У цілому в закладі налагоджено систему роботи щодо створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, про що також свідчать результати анкетування учасників освітнього процессу .

Важливим питанням на етапі формування безпечного освітнього середовища є визначення правил поведінки учасників освітнього процесу, забезпечення етичних норм, поваги до гідності, прав і свобод людини. Доцільно зазначити, що у закладі розроблено відповідні правила для учнів, спрямовані на формування позитивної мотивації учасників освітнього процесу та реалізації підходу, заснованого на правах Людини. До визначень таких правил долучалися представники учнівського самоврядування. Правила оприлюднено на веб-сайті закладу, інформаційному куточку. Адміністрацією закладу, класними керівниками, учителями забезпечено контроль за дотриманням правил (ведеться спостереження за поведінкою учнів, проводяться профілактичні бесіди, організовано чергування вчителів та учнів, здійснюється взаємообмін інформацією з батьками). У класах НУШ правила розроблено самими учнями. Із метою формування поведінкових норм у класах проводяться тематичні виховні заходи з використання інтерактивних форм роботи, години психолога, соціального педагога. Класні керівники та інші педагоги надають важливого значення реалізації виховного потенціалу уроків та ефективно використовують виховні прийоми та засоби під час їх проведення. Із учнями, схильними до правопорушень, та їх батьками систематично проводиться індивідуальна робота адміністрацією закладу, класними керівниками, соціально-психологічною службою. Система створення правил поведінки учасників освітнього процесу з метою забезпечення дотримання етичних норм, поваги до гідності, прав і свобод людини є дієвою та відповідає достатньому рівню. Такі висновки можна зробити і на основі анкетування здобувачів освіти.

         У закладі робота спрямована на  забезпечення максимально зручного для всіх учасників освітнього процесу середовища, яке відповідає основним принципам інклюзивної освіти, рівності та поваги до прав людини, шляхом застосування принципу розумного пристосування у вже збудованих приміщеннях (встановлено пандус; проведено зонування приміщення (початкова і старша школа); визначено окремий час для прийому їжі учнів початкових класів та старшокласників; наявні позначки, написи на дверях, вказівники; для учнів 1-4 класів передбачено забезпечення меблями, висота яких регулюється). У школі для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами проведено відповідну підготовчу роботу, зокрема, проведено забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та допоміжними засобами навчання відповідно до потреб здобувачів освіти за рахунок державних коштів.  Для учнів з ООП розробляються індивідуальні навчальні траєкторії.

        З метою сприяння здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників  адміністрація закладу максимально залучає учасників освітнього процесу до прийняття рішень щодо змін в організації освітнього середовища. Освітнє середовище закладу є мотиватором учнів до активного і здорового життя: передбачене наскрізне включення тем про здорове харчування, користь фізичної активності, спорту, правила екологічної поведінки задля сталого розвитку в освітній процес учнів усіх класів; спрямовування педагогів на навчання із тематики формування навичок здорового способу життя, інтеграції здоров’язбережувальної та екологічної компетентностей до викладання всіх предметів навчального плану; наявність спортивних секцій для дітей різного віку. Учителі практикують проведення навчальних занять поза межами класу (на стадіоні). Щороку учителі фізичної культури проводять Олімпійський тиждень для школярів закладу, у рамка якого проходять товариські зустрічі між учнями та вчителями, естафети, «Веселі старти» тощо. По можливості уроки фізичної культури педагоги проводять на відкритому просторі. Відповідно до санітарно-гігієнічних норм педагоги роблять перерви під час уроків для вправ, спонукаючи  школярів до активності. Є ігрові майданчики для учнів початкової школи, спортивні майданчики для учнів старших класів, доступ до спортивного обладнання під час перерв ( у теплу пору року). Учні займаються в спортивних секціях (баскетбол, футбол), адже школа співпрацює з ОДЮСШОР. Класні керівники долучають батьків до питань планування фізичної активності, проведення спортивних заходів на свіжому повітрі. Тож простір закладу, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти.  Також на достатньому рівні формуються навички здорового способу життя здобувачів освіти та працівників.

       Однією з важливих умов для освітнього процесу є система оцінювання здобувачів освіти. Тож, здійснюючи самоаналіз цього напряму діяльності, враховано, що реформування загальної середньої освіти передбачає зміни в підходах до оцінювання навчальних досягнень учнів:

         -  вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначатися з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності;

         -  оцінювання має ґрунтуватися на позитивному підході, що, передусім, передбачає врахування рівня досягнень учня.

Тож акцент зроблено на оволодіння учнями ключовими компетентностями, а не на відтворенні інформації та на можливості вибору учнями власної освітньої траєкторії.

        Система оцінювання навчальних досягнень учнів має у своїй основі чіткі і зрозумілі вимоги до навчальних результатів; дозволяє гарантовано досягти і перевищити ці результати; заохочувє учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку; розвиває в учнів упевненість у своїх здібностях і можливостях; використовується самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчальної діяльності. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в школі включає критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання.  Більшість здобувачів освіти отримують інформацію про критерії, правила та процедури  оцінювання їхньої діяльності різними способами, у тому числі від педагогів. В анкетах учні зазначили, що:

- 40,6% учнів   поінформовані про критерії оцінювання навчальних досягнень;

- 42,5% - отримують їх у разі звернення до вчителя;

-  8.8% учнів не отримують інформацію.

Учителі в анкетах вказали, що:

-71,4 % інформують здобувачів освіти про критерії на початку навчального року;

-50% - перед вивченням кожної теми;

-64,3% - пояснюють індивідуально;

-7,15% – розміщують критерії оцінювання на веб-сайті або інтерактивній платформі школи.

         Як бачимо, критерії оцінювання результатів навчання оприлюднено в різних формах.

Освітній процес у закладі спрямований на формування і розвиток ключових компетентностей, посилення ролі особистісного чинника в засвоєнні навчального матеріалу. У зв’язку з цим адміністрація закладу спонукає педагогічний колектив до зміни технології контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів.

     Адміністрація закладу сприяє впровадженню компетентнісного підходу в системі оцінювання, плануючи різні методичні заходи та діяльність методичних об’єднань. Так, цьогоріч для педагогічних працівників було проведено методичний практикум «Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання». Однак це питання в освіті нове, потребує глибокої та детальної підготовки для успішної реалізації, тож колектив працює в цьому напрямку.

         У процесі вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти заклад враховує думку учнів щодо системи оцінювання шляхом опитування учнів, а також їхніх батьків. За результатами опитування, переважна більшість здобувачів освіти вважають оцінювання результатів їхнього навчання справедливим і об’єктивним.

      Основним індикатором вимірювання результатів освітньої діяльності учнів є їхні навчальні досягнення. У закладі розроблена і розбудована система оцінювання навчальних досягнень учнів, яка сприяє мотивації освітньої діяльності учнів та визначає особливості педагогічної діяльності. Система оцінювання навчальних досягнень учнів потребує постійного моніторингу з боку керівництва закладу, метою якого є виявлення об’єктивного та раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, простеження системності в оцінюванні учнів, динаміки їхніх навчальних досягнень.

      Результати моніторингових досліджень використовуються для вдосконалення освітньої діяльності, самооцінювання освітньої діяльності закладу освіти; при складанні річного плану роботи; у процесі розроблення стратегії розвитку закладу; у процесі планування методичної роботи закладу; для визначення напрямів підвищення кваліфікації педагогічних працівників; для визначення індивідуальної освітньої траєкторії учня. Якщо були виявлені проблеми за результатами моніторингу, учителі вносять зміни в практику оцінювання навчальних досягнень учнів. Результати моніторингу висвітлено на шкільному інформаційному сайті. З метою вдосконалення освітньої діяльності закладу було проведено серед учнів анкетування

         Сьогодні в освітньому процесі неможливо обійтись без формувального оцінювання. Тож у закладі активно впроваджується ця система. Під час формувального оцінювання спрямовують увагу на індивідуальний прогрес та індивідуальні досягнення кожного учня; не порівнюють навчальні досягнення різних учнів. Більшість  учителів забезпечують зворотний зв’язок – визначають вектор навчання: виконавши завдання, учні дізнаються про те, якого рівня вони наразі досягли і в якому напрямку їм потрібно рухатися далі.

         Освітній процес неможливий без мотивації учнів до навчання, яка сприяє інтелектуальному розвиткові дитини, а також є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Заклад сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до навчання, яке відіграє важливу роль у підготовці учнів до самостійного життя. Розвиток відповідального ставлення до навчання передбачено в організаційних та методичних заходах. Під час відвідування навчальних занять визначено, що вчителі активізують участь учнів до організації своєї навчальної діяльності; заохочують позитивне оцінювання роботи учнів; надають конструктивний відгук на роботу учнів; визначають мету навчання, орієнтують учнів на прикладний характер навчання, на постановку проблемних питань; формують критичне мислення. З метою мотивації учнів до навчання у закладі проводиться профорієнтаційна робота, запроваджено цикл бесід.

         Найактивніше особистість формується у процесі самостійно організованої діяльності (праці, самонавчання, самовиховання, самооцінювання) під кваліфікованим педагогічним керівництвом.  Більшість учителів використовують формувальне оцінювання, яке передбачає застосування прийому самооцінювання або взаємооцінювання.

         Календарно-тематичний план є основним робочим документом, який визначає педагогічну діяльність вчителя та допомагає досягти очікуваних результатів навчання. Календарне планування педагоги розробляють як самостійно, так і спільно з іншими педагогами в структурі методичного об’єднання закладу. Щороку на початку вересня адміністрацією закладу здійснюється аналіз  календарно-тематичних планів. Під час аналізу враховано Державні стандарти загальної середньої освіти; навчальні програми предметів.

         Навчаючи учнів умінням робити висновки, самостійно ухвалювати рішення, критично мислити, педагоги закладу формують ключові компетентності,  у викладанні предметів простежу відображають наскрізні змістові лінії. З метою забезпечення компетентнісного підходу у викладанні предметів та забезпечення розвитку наскрізних умінь учнів педагогічний колектив обговорює проблеми впровадження компетентнісного підходу на засіданнях педагогічної ради та нарадах при директорові. Компетентнісний підхід простежується через реалізацію  науково-методичної проблемної теми «Створення нового освітнього середовища з метою розвитку та самореалізації компетентного вчителя та конкурентоздатного учня навчального закладу», над вирішенням якої працює заклад освіти.

        Вивчається діяльність учителів шляхом спостереження під час відвідування навчального заняття та виконання учнями контрольних робіт. Форми і методи роботи, які використовують вчителями на заняттях, спрямовані на розвиток творчої, пошукової та аналітичної роботи учнів.

      У школі розробляються індивідуальні навчальні плани для дітей, які цього потребують. Наявна співпраця при розробленні індивідуальної освітньої траєкторії між учителями, практичним психологом і батьками. Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій, зокрема, складають завдання, перевіряють роботи, надають консультації, проводять оцінювання навчальних досягнень.

Одним із результатів реалізації набутого досвіду педагогічними працівниками є створені ними освітні ресурси. Основні види освітніх ресурсів, які створюють педагогічні працівники відображені в анотованому каталозі закладу: методичні розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять; додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків; тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги; практичні і проектні завдання для роботи учнів під час проведення навчальних занять та вдома; завдання для самостійного опрацювання учнями; навчальні програми; календарно-тематичні плани; електронні освітні ресурси для дистанційного навчання; інші інформаційні ресурси.

      Створені освітні ресурси вчителі використовують для обміну педагогічним досвідом в межах закладу (засідання педагогічних рад, фестивалі педмайстерності, семінари, майстер-класи, засідання методичних об’єднань), на рівні міста, області, всієї країни. Інформацію адміністрація використовує при атестації вчителя, визначенні заходів морального та матеріального заохочення. Власний досвід педагоги презентують на фахових конкурсах, у матеріалах або виступах конференцій та семінарів та оприлюднюють на  сайті закладу та на інших освітніх інформаційних сайтах, у професійних спільнотах для обміну педагогічним досвідом. Також презентують свої напрацювання на міському та обласному конкурсі-ярмарку педагогічної майстерності.

    Одним із дев’яти ключових компонентів формули НУШ (Концепція «Нова українська школа») є наскрізний процес виховання, який формує цінності. Виховний процес органічно вплетений в освітній процес.

     Виховний процес є невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) (Концепція «Нова українська школа»).

     Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, виховання та розвитку.

     Виховний процес у закладі ґрунтується насамперед на особистому прикладі учителя та використанні виховної складової змісту навчальних предметів і курсів. Під час проведення навчальних занять педагогами забезпечується формування поваги гідності, прав і свобод людини; поваги до культурної багатоманітності; визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства права; розвиток громадянської свідомості та відповідальності; розвиток навичок критичного мислення; розвиток навичок співпраці та командної роботи; формування здорового і екологічного способу життя; статеве виховання та виховання гендерної рівності; інші виховні аспекти.

     Важливого значення надається створенню атмосфери довіри, доброзичливості, взаємної підтримки.

     Важливим доповненням виховної роботи є тематичні позаурочні заходи, які готуються спільно з учнями. Учителі поєднують  виховний процес з формуванням ключових компетентностей школярів.

Використання інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі дає змогу підвищити продуктивність роботи, раціональними шляхами досягати необхідного результату.

         Більшість педагогічних працівників використовує ІКТ в освітньому процесі: комунікують з учнями та батьками; створюють наочність, дидактичні матеріали в електронному вигляді; використовують нові освітні технології (дистанційного, змішаного навчання); розробляють моніторингові роботи; створюють електронні каталоги; підвищують професійний рівень, обмінюються досвідом.

Заклад сприяє ефективному використанню ІКТ педагогічними працівниками. У закладі наявна необхідна матеріальна база: 17 комп’ютерів, 42 ноутбуки. 24 телевізори, 8 принтерів, 3 комп’ютерних класи, 3 мультимедійні дошки, 7 мультимедійних проекторів.

         Підвищення кваліфікації, вдосконалення професійного розвитку – це не тільки курсова перепідготовка в Інституті післядипломної педагогічної освіти. Це також участь педагогічних працівників у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах тощо. У закладі створенні умови на високому рівні для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової атестації, добровільної сертифікації. Про це педагоги вказали в анкетах. 100% педагогів підтвердили це.

         Якість освітньої діяльності неможлива без інновацій. Інноваційна діяльність в освіті виявляється передусім в оновленні та освоєнні нового змісту освіти. Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені.

      Успішна участь педагога в інноваційній діяльності є показником його високої кваліфікації. Результати цієї діяльності адміністрація використовує в процесі атестації педагогічного працівника. Результатом інноваційної роботи є звіт закладу освіти про результати дослідно-експериментальної роботи, виступи вчителів на конференціях і семінарах, оприлюднені публікації з тематики роботи. Висококваліфіковані педагоги закладу є експертами-консультантами, членами журі предметних олімпіад, конкурсів, фахових конкурсів; педагоги залучаються як освітні експерти під  час експертизи тестових завдань ЗНО тощо.

Для забезпечення необхідного розвитку дитини заклад будує освітній процес на засадах педагогіки партнерства, що дозволяє стати педагогам і учням повноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Найважливішим напрямом, який забезпечує педагогіку партнерства в закладі є особистісно орієнтована технологія навчання. Особистісно орієнтований підхід неможливий без постійної взаємодії, діалогу, неупередженого ставлення до учнів. У закладі створені необхідні особистісно орієнтованого навчання: відмова від орієнтації освітнього процесу на пересічного школяра; обов’язкове максимально можливе врахування інтересів кожної дитини; підхід до дитини як до особистості, забезпечення  свободи і прав дитини в усіх проявах її діяльності; урахування вікових та індивідуальних особливостей дитини; забезпечення морально-психологічного комфорту дитини.

У закладі активно діє учнівське самоврядування, представники якого беруть участь у діяльності закладу.

      Забезпечити якість освіти в закладі можливо лише за умови партнерства школи та батьків. Тому дуже важливою є комунікація між педагогічними працівниками і батьками. Адже від рівня такої комунікації багато в чому залежить навчальний поступ дитини, індивідуальна освітня траєкторія, адаптація до освітнього процесу. Педагогічні працівники інформують батьків про важливі аспекти освітнього процесу в закладі через доступні канали кому-нікації: класні батьківські групи та загальношкільну групу в  мережі Viber «Батьківська спільнота ЗОШ №27», шкільний освітній сайті. Питання і проблеми комунікування з батьками розглядаються в закладі систематично. Рівень комунікації адміністрації та педагогічних працівників з батьками оцінюється шляхом індивідуальних бесід, проведення анкетування педагогічних працівників і батьків. Більшість батьків задоволена комунікацією з адміністрацією закладу.

     Тож бачимо, що більшість батьків задоволені комунікацією з педагогами.

     Одним із чинників, який впливає на професійне зростання педагогічних працівників, є співпраця і комунікація з колегами, налагодження командної роботи. Атмосфера доброзичливості в педагогічному колективі сприяє ефективному розв’язанню освітніх проблем. Взаємне збагачення педагогічними здобутками, спільний пошук оптимальних методів і форм викладання призводить до професійного зростання та вдосконалення системи освітньої діяльності. Активність педагогічного працівника щодо співпраці з колегами  заклад використовує в процесі атестації, форм морального і матеріального заохочення. Для вчителя, який за власної ініціативи активно долучається до командної роботи в закладі освіти, як мотивацію до подальшого вдосконалення в роботі, заклад використовує як інструмент позачергової атестації для присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії або педагогічного звання. Більшість педагогів вважає, що психологічний клімат закладу сприяє співпраці педагогів

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування в учнів таких важливих цінностей, як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність. Для реалізації політики академічної доброчесності у закладі освіти педагогічні працівники дотримуються норм академічної доброчесності і власним прикладом демонструють важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній діяльності. Інформують учнів про необхідність дотримання норм академічної доброчесності (26%педагогів). Це відбувається наскрізно: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації. Інформують батьків про необхідність дотримання норм академічної доброчесності. Спрямовують зміст завдань під час проведення навчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів. Не пропонують готові відповіді на поставлені завдання в підручнику чи інших джерелах. Не використовують стандартизовані завдання з підручника. Розробляють такі завдання, які спонукають учнів критично мислити (73% вчителів). Застосовують компетентнісний підхід у навчанні. Зводять до мінімуму завдання на перевірку знань. Використовують відкриті питання, щоб перевірити рівень володіння навичками, а не знання. Однак при вивченні дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками потрібно звернути увагу на виховання в учнях необхідності дотримуватись принципів академічної доброчесності власним прикладом; неупередженість при оцінюванні навчальних досягнень учнів (на підставі чітких критеріїв);  дотримання правил посилання на джерела інформації, яка використовується;  просвітницька робота щодо дотримання академічної добро-чесності учнями.

Керівництво закладу освіти вже починає моніторити стан дотримання норм академічної доброчесності: вивчає публікації педагогічних працівників, опитує педагогічних працівників і учнів, спостерігає за проведенням навчальних занять. Отриману в результаті моніторингу інформацію заклад використовує в самооцінюванні якості освітньої діяльності та якості освіти в закладі.

        Педагогічні працівники для сприяння дотримання норм академічної доброчесності учнями почали здійснювати просвітницьку роботу щодо важливості дотримання норм академічної доброчесності, почали навчати учнів при використанні інформаційних джерел робити необхідні посилання та вказувати автора.

      Регулярне вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти через створення та застосування системи моніторингу якості освітньої діяльності – критично значима умова успішної роботи закладу. Для того, щоб забезпечити високу якість освітньої діяльності, заклад освіти розробляє, затверджує, оприлюднює та запроваджує документ про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, який містить опис стратегії  і процедур забезпечення якості освіти.

           Керівництво закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників закладу, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію.

           Забезпечення умов роботи закладу значною мірою залежить від рівня його фінансування з боку засновника та від того, наскільки раціонально використовуються наявні фінансові та інші ресурси. Для керівництва закладу важливо враховувати, наскільки матеріально-технічне та  забезпечення закладу сприяє або, навпаки, зменшує можливості для досягнення цілей, які закладені у стратегії розвитку закладу.

       Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Саме від того, як саме і наскільки успішно керівництво закладу впливатиме на формування сприятливого психологічного клімату та атмосфери довіри між учасниками освітнього процесу, залежить досягнення мети діяльності закладу. Крім того, довіра між учасниками освітнього процесу створює сприятливі умови для конструктивного вирішення можливих конфліктів, які практично неминучі в реальному шкільному житті. Визначальна умова для створення такої атмосфери – обґрунтованість і відкритість управлінських рішень. Учасники освітнього процесу отримують якомога більш відкриту та повну інформацію про те, які проблеми виникають у закладі – і як вони вирішуються. Накази, розпорядження, вказівки, рекомендації керівництва, які стосуються діяльності закладу, добре підготовлені та обґрунтовані. Кожен учасник освітнього процесу знає, чим саме визначається необхідність того чи іншого рішення – і які наслідки це рішення матиме.

Надзвичайно важливим для формування атмосфери довіри та сприятливого психологічного клімату є можливість для учасників освітнього процесу впливати на прийняття управлінських рішень. Для педагогічних працівників це наради, обговорення, внесення пропозицій тощо. Для учнів – регулярне  спілкування, постійна комунікація з учнівським самоврядуванням, залучення учнів до обговорення важливих для діяльності закладу рішень.

Особливу увагу в закладі звернено на підтримку співпраці між педагогічними працівниками, професійне, конструктивне та толерантне спілкування і взаємодію з колегами заради досягнення кращих результатів освітнього процесу. Для цього  усіляко підтримується та заохочується участь педагогів у різноманітних формах професійного спілкування: формалізованих (семінари, конференції, вчительські (не)конференції у форматі EdCamp тощо). Однак упродовж останніх років неформальних заходів (у вигляді спільних екскурсій, туристичних поїздок, шкільних свят) не було.

        Суттєво впливає на рівень довіри до закладу те, наскільки вчасно розглядаються звернення учасників освітнього процесу та чи вживає керівництво закладу заходи, спрямовані на вирішення проблем, про які йдеться у зверненнях.

         В анкетах практично всі педагоги (97,6%) вказали, що  задоволені загальним психологічним кліматом у закладі. Керівництво закладу доступне для спілкування. Про це педагоги вказали в анкетах.

         Керівництво закладу вчасно розглядає звернення учасників освітнього процесу та вживає відповідні заходи реагування. Інформування закладом освіти учасників освітнього процесу та громади про свою діяльність є критично значущою складовою управлінського процесу. Без оперативного та повного інформування неможливо створити та підтримувати довіру до роботи закладу, що є обов’язковою умовою для ефективної освітньої діяльності. Саме тому керівництво організовує діяльність закладу освіти на умовах інформаційної відкритості та комунікації з учасниками освітнього процесу і громадою. Заклад розміщує повну та актуальну інформацію, забезпечує змістовне наповнення та регулярне оновлення інформаційних ресурсів закладу: повідомлення на сайті закладу, інформаційні стенди,  сторінки в соціальній мережі Viber,  публікація інформаційних листів.

         Запорука високого рівня освітньої діяльності – висококваліфіковані та відповідальні працівники, насамперед – педагогічні. Саме тому забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками є найважливішим завданням керівництва. У закладі штат укомплектовано кваліфікованими кадрами. Вакансії, які є в закладі, відображені на інформаційному сайті закладу.

Ефективна робота педагогічних та інших працівників закладу освіти можлива лише за умови якісної мотивації до професійної діяльності. Керівник закладу  знає професійні можливості працівників, враховує їх під час планування освітнього процесу та належним чином надає зворотній зв’язок тому, як той чи інший працівник виконує свої професійні обов’язки. Сучасний стан організації та фінансування освіти надає керівнику закладу не так багато можливостей для безпосереднього матеріального (грошового) стимулювання працівників. Але навіть наявні можливості дозволяють застосовувати деякі способи мотивації: як заохочення, так і стягнення. Наприклад, премії і доплати працівникам видаються рішенням керівника та адміністрації, також за узгодженням профспілкової організації. Форми негрошового стимулювання також доступні у закладі освіти: це проходження позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії та/або встановлення педагогічного звання. Директор не тільки оголошує подяку працівникам, але й робить подання для нагородження працівника на більш високому рівні: місто, область тощо. Важливим та дієвим є й організаційне нематеріальне стимулювання, це сприяння у професійному вдосконаленні: участь у різноманітних семінарах, конференціях, заходах, допомога у підготовці публікацій тощо.

         Постійний професійний розвиток та підтримка власної професійної траєкторії кожного педагогічного працівника – абсолютно необхідна умова для якісної освітньої діяльності закладу освіти. Керівництво, враховуючи потреби закладу та особливості освітньої програми, заохочує та підтримує методичну роботу педагогічних працівників, їхню участь у професійних конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації у різних формах, підготовку та публікацію матеріалів за темами професійної діяльності. Важливим чинником у закладі є також професійне спілкування і самовдосконалення керівних працівників, що безпосередньо впливає на якість роботи закладу.

Поки що в Україні існують дві паралельні форми офіційного підтвердження кваліфікаційного рівня педагогічного працівника: атестація та сертифікація, яка має її замінити.

         Сертифікація є добровільною процедурою, яку можуть пройти поки що вчителі початкової школи. Керівництво закладу зацікавлене у тому, щоб підтримати бажання педагогічних працівників пройти сертифікацію. Однак поки що вчителі початкової школи для підтвердження кваліфікаційного рівня обирають  атестацію.

Керівництво закладу  не тільки підтримує вчителів, які готові брати участь в EdCamp’ах, але й є ініціатором та організатором такого насиченого і корисного заходу у закладі. Адже  учасники отримують велику кількість корисної інформації, формується цілком неформальна професійна спільнота близьких за духом людей.

         Заохочення колег до створення різноманітних методичних матеріалів – ще один із спосіб активізації роботи із професійного самовдосконалення колег. Проводиться ця робота  ретельно,  дотримуючись принципів академічної доброчесності: повагу до інтелектуальної праці колег, точні посилання на джерела, коректне цитування. Велика допомога у цій роботі надається працівникам для оприлюднення власного педагогічно-методичного доробку на онлайн-ресурсах закладу: сайт, сторінка у соцмережах тощо. Керівництво враховує, що підготовка електронних публікацій є для вчителів досить складною суто технічно. Тому адміністрація організує технічну підтримку колег.

Орієнтовний план підвищення кваліфікації з урахуванням пропозицій педагогічних працівників розроблено, затверджено та оприлюднено.

За результатами анкет, 93% працівників задоволені та 7% переважно задоволені створеними в закладі умовами для підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації.

         Дотримання прав учасників освітнього процесу та виконання ними відповідних обов’язків можливе лише за умови, що ці права і обов’язки сформульовані та відомі тим, хто ними послуговується у повсякденному житті. Інформація про права та обов’язки учасників освітнього процесу  доступно викладена  на інформаційному стенді, сайті закладу, сторінках у соціальних мережах. Керівництво закладу реагує на можливі випадки порушень прав та невиконання обов’язків учасників освітнього процесу, вживає дії та  аналізує результативність своїх дій. Керівництво закладу займає виважену позицію, розглядаючи можливі конфлікти між учасниками освітнього процесу, і це суттєво впливає на загальну атмосферу в закладі і формування культури поваги до прав усіх, хто вчиться або працює у школі.

         За результатами анкетування, 71,4% педагогів вважає, що в закладі права педагогічних працівників дотримуються, і 26,1% - переважно дотримуються.

Щодо здобувачів освіти, то 82% вважає, що їхні права в закладі дотримуються або переважно дотримуються; 18% вважає, що ні або переважно ні.

         Будь-яке управлінське рішення ефективне лише за умови, якщо це рішення базується на своєчасній та достовірній інформації, відповідає потребам закладу та враховує пропозиції тих учасників освітнього процесу, яких воно стосується. Незамінний і найбільш цінний спосіб дізнатися думки та пропозиції щодо роботи закладу освіти – особисте спілкування.

          Директор школи інформує заступників та отримує від них зворотній зв’язок щодо стану справ у закладі.  Кожен із заступників підбиває підсумок подій та заходів минулого тижня, акцентуючи увагу на проблемах, які потребують уваги керівника. Потім той самий заступник коротко інформує про заходи наступного тижня та координує – у разі необхідності свої дії із діями керівника та інших заступників. Можливість висловитися кожному із заступників у присутності колег дозволяє керівництву бачити загальну картину справ у закладі і реагувати належним чином. Останнім після заступників слово бере керівник, який підбиває загальний підсумок тижня, що минув та визначає пріоритетні цілі на наступний тиждень. Про думки та пропозиції педагогічних працівників, які безпосередньо втілюють у життя управлінські рішення керівництва, керівництво закладу дізнається в різні способи: це збори трудового колективу, засідання педагогічної ради, наради з певних питань, методичні семінари, неформальні обговорення, опитування тощо. Думку учнів та їхні пропозиції враховуються через опитування, бесіди, під час зустрічей і обговорень з учнівським самоврядуванням. Думку батьків  адміністрація чує на батьківських зборах, обговореннях на батьківських радах, під час особистих зустрічей.

         Для цього керівництво закладу забезпечує необхідні умови для діяльності різноманітних форм громадського самоврядування (батьківські ради, учнівське самоврядування тощо). Дотримання цих принципів дозволяє закладу освіти вибудувати ефективну модель партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Щороку відбуваються загальношкільні конференції, під час якої обговорюються важливі питання.

       Представники громадського самоврядування мають реальні можливості для дієвого впливу на значущі аспекти функціонування закладу через різноманітні форми громадянської активності: опитування, звернення, спільні обговорення. Так, 53% батьків вказали, що отримують інформацію про діяльність закладу під час батьківських зборів; 80,4% - від класного керівника; 23,8% - із соціальних мереж; 15,4% - із сайту.

         Здобувачі освіти вказали, що отримують інформації про діяльність школи та про події, які в ній відбуваються із таких джерел: 85% - від класного керівника; 21% - з інформаційних стендів; 19% - із сайту школи; 22% - із спільноти в соцмережах; 10% здобувачів освіти така інформація не цікавить; для 4 % вона не доступна.

         Школа  постійно розвивається, вдосконалює свою діяльність, знаходить нові шляхи та працює для сталого розвитку. Ці процеси неможливі без активної участі всіх учасників освітнього процесу, яку керівництво закладу підтримує та заохочує.  Школа не існує відокремлено від життя громади. Участь школи у громадському житті є значущим фактором формування у здобувачів освіти активної громадянської позиції, відповідальності за власне життя та за добробут і розвиток своєї громади. Саме тому заклад став ініціатором проєкту громадського бюджету щодо облаштування малого футбольного поля. За підтримки громади цей проєкт виграли.

Розпорядок дня та розклад занять визначають, як саме школа організує поточну діяльність. Головний принцип цих документів – в їх основу покладений принцип дитиноцентризму, вони мають бути максимально зручними для дітей, враховувати їхні вікові особливості та забезпечувати можливості для гнучкого використання різноманітних організаційних форм навчання і викладання.

     Оволодіння учнями ключовими компетентностями, які затребувані у сучасному житті,  забезпечено в закладі через використання різноманітних форм і технологій організації освітнього процесу (класно-урочна, проектно-дослідницька, змішана, дистанційна тощо), а також використання форм і методів роботи під час проведення навчальних занять (командна робота учнів, простежування причинно-наслідкових зв’язків, мозковий штурм, пошукова робота тощо).

       Створення розкладу є досить складною задачею для будь-якої школи, бо має враховувати велику кількість чинників. Робота над розкладом спиратися на ретельне опрацювання освітньої програми, визначення навантаження кожного педагогічного працівника. При складанні розкладу враховано такі вимоги: виконання освітньої програми закладу; врахування оптимального співвідношення навчального навантаження протягом тижня, правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музичного, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров’я і фізичної культури; врахування динаміки розумової працездатності учнів протягом дня та тижня; оптимальне використання робочого часу педагогічних працівників; ефективне використання матеріально-технічної бази закладу освіти. Наразі складання розкладу  повністю автоматизований.

Тож розклад навчальних занять у закладі сформований відповідно до освітньої програми та відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

         У закладі розроблене  Положення про академічну доброчесність. До розроблення були долучені педагогічні працівники. 

 Педагогічні працівники та здобувачі освіти із цим Положенням ознайомлені на початку навчального року. Для формування та дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу в закладі контролюють дотримання норм академічної доброчесності та вживають необхідні дії, щоб протидіяти фактам можливих її порушень. Просвітницька робота, практичні заняття, використання під час проведення навчальних занять доступних дітям методів пошуку і коректного посилання на джерела, робота над критеріями оцінювання навчальних досягнень та їх застосування – усе це  відбувається.

     Керівництво закладу  постійно  проводить освітні та інформаційні заходи, які спрямовані на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

Покращення матеріально-технічної бази школи за навчальний рік.

За благодійні кошти батьків:

-         Кронштейн К-53, рулети на вікна  каб.313-3489.41 грн

-         Стіл письмовий, крісло каб.409- 2195 грн

-         Телевізор каб. 205- 9 000грн

-         Умивальник, змішувач, тумба під умивальник каб.407-1630 грн

-         Магнітна дошка каб.412- 570грн

-         Магнітні дошки 2шт. каб. 211 – 3338,00грн

-         Телевізор каб. 313 – 6999 грн.

За кошти міського бюджету:

-         Замінено освітлення, покриття підлоги в каб. 305  - 50000 грн.

        В літній період планується здійснити поточний ремонт кабінетів та приміщень школи, замінити освітлення в кабінетах 307, 112, 113,  будівництво футбольного майданчика (кошти громадського бюджету).

Детальний звіт про використання коштів розміщено на сайті школи.

 

 

 
Вчителі

корисні посилання

Оснащення школи

Позакласна робота
Наші публікації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Учнівське самоврядування
Шкільна бібліотека
Контактна інформація

Освітній навігатор

 
 

 
 

 APServer

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

zosh27 (усі права захищені)